CDA FBC Verpleging & Verzorging

Zorgprofessionals: denk en praat mee over de zorg!

 

Achterban

 

Onze achterban bestaat uit o.a. verzorgenden, verpleegkundigen en verplegingswetenschappers en andere zorgprofessionals, die vanuit hun werksituatie de politieke ontwikkelingen ten aanzien van de zorg volgen, willen volgen en er vaak ook een eigen mening over hebben.


Onze achterban is heel divers samengesteld: de leden werken in alle sectoren van de zorg en op alle niveaus. Sommigen zijn expert op een deelgebied van de verpleegkunde, anderen zijn expert in hun eigen werksituatie (als manager of juist als uitvoerend verzorgende). Beiden vertellen hun eigen verhaal en hebben hun eigen ervaringen. Dat maakt deze achterban uniek: allerlei soorten verzorgende en verpleegkundigen uit alle velden van de zorg praten mee over wat zij nodig vinden in de zorg en welke gevolgen zij ervaren in hun eigen werk (en vanuit hun specifieke ervaringen).


Ze hebben allen één overeenkomst, namelijk: ze zijn lid van het CDA of dragen het gedachtegoed van het CDA een warm hart toe (de zogenaamde CDA stemmers). We betrekken de achterban op verschillende manieren.

  • Tweemaal per jaar organiseren we een bijeenkomst over thema's met betrekking tot de gezondheidszorg die op dat moment in de politiek actueel zijn en over actuele thema's uit de zorg die wij op de politieke agenda willen zetten. Op die avonden zijn diverse CDA politici uit de 2e kamer aanwezig die onderdelen uit de zorg in hun portefeuille hebben. U kunt dan direct met hen van gedachten wisselen over deze onderwerpen.
  • Drie tot viermaal per jaar sturen we een nieuwsbrief met daarin een korte opsomming wat de resultaten zijn die de FBC V&V van het CDA heeft bereikt. Deze nieuwsbrief is ook op de website terug te vinden.
  • Een website met daarop onderwerpen met betrekking tot de zorg die in de maatschappij én in de politiek spelen. Tevens is op deze website allerlei andere relevante informatie over verpleging & verzorging en politiek te vinden.
  • Regelmatig is er een mailronde met daarin gerichte vragen aan u, zodat de kerngroep ervaringen vanuit het veld aan de politici kunnen doorgeven. Soms wordt de mail naar de volledige achterban gestuurd, soms wordt gericht gemaild aan hen die in een bepaald veld of op een specifieke afdeling werken of aan hen die specifieke deskundigheid hebben op een bepaald gebied. Mede daarom is het belangrijk uw deskundigheden bij aanmelding te vermelden.
Wil jij ook bij de achterban horen, meld je dan aan. Uitbreiding van de achterban is welkom, daardoor kunnen we de CDA-politici nog beter informeren en kunnen we optimaal invloed uitoefenen op Den Haag vanuit het werkveld!

 

 

 

 

 

 

Forest Thistle

Design