CDA FBC Verpleging & Verzorging

Zorgprofessionals: denk en praat mee over de zorg!

Forest Thistle

Welkom!

 

Verpleging & Verzorging en politiek, een uitstekende combinatie!

Wat is de FBC V&V

De Fractie Begeleidingscommissie Verpleging & Verzorging (FBC V&V) van het CDA is een belangengroep. Deze groep zorgprofessionals bestaat o.a. uit verpleegkundigen en verzorgenden, die gevraagd en ongevraagd Tweede Kamerleden van het CDA adviseert over belangrijke thema's die spelen in de gezondheidszorg.

Vier jaar geleden is de FBC V&V ontstaan. Binnen een aantal weken was het initiatief een feit. Het CDA heeft ons met open armen ontvangen, mede te danken aan voormalig fractievoorzitter VWS van het CDA, Siem Buijs. De FBC V&V van het CDA is een netwerkorganisatie en kent geen formeel bestuur.

Ons doel

Ons motto luidt: wie het weet mag c.q. moet het zeggen! Iedereen kan zijn kennis en kunde inzetten.
De FBC V&V van het CDA vindt het van groot belang dat het geluid van de grootste groep werkzaam in de gezondheidszorg gehoord wordt in Den Haag.

Immers in Den Haag worden de plannen gemaakt waar je op de werkvloer last dan wel profijt van hebt! De FBC V&V van het CDA wil een positieve en proactieve bijdrage leveren. Wij willen een brug slaan tussen politiek Den Haag en de werkvloer. Wij willen de verpleegkundigen & verzorgenden in contact brengen met Tweede Kamerleden om hĂșn verhaal te laten horen. Daar hebben de Tweede Kamerleden ook veel profijt van!

Hoe en wanneer

Tweemaal per jaar organiseert de FBC V&V een achterbanbijeenkomst. Op zo'n bijeenkomst zijn naast V&V-ers ook Tweede Kamerleden van het CDA uitgenodigd. Aan de hand van nieuwe zorgconcepten en inhoudelijke thema's worden boeiende discussies gevoerd. Iedereen is welkom op deze avonden, houd de agenda in de gaten!

U kunt ten alle tijde uw vragen en opmerkingen mailen, zo blijven wij op de hoogte van de actualiteiten op de werkvloer.

8 april 2014

Afgelopen bijeenkomst, 8 april 2014, stond in het teken van 'Taakherschikking, op weg naar een nieuw paradigma' Met een inleiding van drs. E.W.C.C (Emmy) Derkx. Directeur bestuurder en projectleider Taakherschikking Eerste Lijn. www.stichtingkoh.nl

 

Agenda

 • 7 oktober 2014

 • Thema:
 • Volgt
 • Heeft u wensen voor een thema ? Mail ons!
 • Lokatie:
 • Tweede kamer
 • Tijd: 18.30-21.00uur
 • Aanmelden:
 • verplicht voor 1 oktober
 • Meenemen:
 • legitimatie

 

Thema's

 

Downloads

 

 

 

Links

 • Twitter:@FBCvv
 • Facebook: FractieBegeleidingsCommissieV&V


Design