CDA FBC Verpleging & Verzorging

Zorgprofessionals: denk en praat mee over de zorg!

Persbericht

FractiebegeleidingsCommissie V&V CDA

8 maart 2012

De fractiebegeleidingscommissie feliciteert V&VN met de nieuwe beroepsprofielen. Een aantal van de aanbevelingen uit de evaluatie van de Commissie Werner zijn nu uitgewerkt. Krachten bundelen in praktijk.

Het resultaat van de witte woede in de jaren '80 was de commissie Werner. Deze commissie beval aan dat de verpleegkundige beroepsgroep zich meer kon organiseren. Dit met als doel profilering en positionering van de verpleegkundige professie. Nu dertig jaar later is de verpleegkundige beroepsgroep gegroeid van witte woede naar witte kracht en heeft V&VN honderden verpleegkundigen en verzorgenden gesproken. Het resultaat is een profiel voor en door verpleegkundigen en verzorgenden met het oog op de toekomst. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben het eerste woord gehad. Uniek en een felicitatie waard. Verpleegkundigen hebben naast het probleem meteen een voorstel op tafel gelegd. Een mooie opening voor een gesprek. Een uitnodiging.

In opdracht van het CDA Kamerlid Sabine Uitslag zijn Usha Olsman en Elze Bent in 2009 afgestudeerd op een evaluatie van de commissie Werner. In hun onderzoek kwam onder andere naar voren dat de profilering van het beroep aandacht behoeft door aandacht te hebben voor de positie van de niveau 5 verpleegkundigen. Verder beveelden zij aan dat er aandacht moet zijn voor functiedifferentiatie in het profiel van verpleegkundigen.

V&VN heeft deze aanbevelingen uitgewerkt en presenteert vandaag haar beroepsprofiel! De FBC juicht dit van harte toe.

Nu is het van belang om met dit voorstel in gesprek te gaan met de stakeholders en dat verpleegkundigen zich presenteren als een volwassen beroepsgroep. De gezondheidszorg van de toekomst is gebaat bij verpleegkundigen die innovatief en pro-actief zijn.
De FBC roept de verpleegkundigen op om de handen in één te slaan en mee te denken hoe we verder kunnen ontwikkelen. Het beroepsprofiel is een mooi document om met elkaar het gesprek aan te gaan en de krachten te bundelen.

De Fractiebegeleidingscommissie is een officieel adviesorgaan van de CDA TweedeKamer fractiecommissie VWS en bestaat uit zes verpleegkundigen. Ruim 10 jaar is de FBC actief en bestaat naast de kerngroep uit een grote achterban. De achterban bestaat uit verpleegkundigen werkzaam in alle sectoren, onderwijs, zelfstandig ondernemer, bestuurders en wetenschappers.

Wil je meer weten over de FBC kijk dan op:

www.zorgprofessionalsenpolitiek.nl

@FBCvv

* CDA FractieBegeleidingsCommissie V&V


Design