CDA FBC Verpleging & Verzorging

Zorgprofessionals: denk en praat mee over de zorg!

 

Wie zijn wij

 

De FractieBegeleidingsCommissie V&V bestaat uit de volgende leden:

Margreet van Dijk

Sinds 1 juli 2010 verwezenlijk ik mijn dromen na een laatste werkkring bij het CIZ te Driebergen. Mijn persoonlijke ‘drive' was bij het CIZ te kunnen promoveren in organisatie met veel gegevens. Een promotietraject bleek niet haalbaar. Maar nu begonnen bij de Erasmus met de ontspoorde zorg en een deadline van 2013. De werktitel is geworden: “Ouderenmishandeling en ontspoorde zorg” Welke invloed heeft de bureaucratie op de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis van demente bejaarden?” Ik ben sinds het begin betrokken bij de VWS FractieBegeleidingsCommissie Verpleging&Verzorging. Mijn kennis bestaat uit kwaliteit van verpleegkundige zorg en verplegingswetenschap met intra- en extramurale ervaring in verschillende functies in binnen en buitenland. Daarnaast ben ik secretaris van het CDA van de gemeente Gouda en stond op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Verder zat ik in de fokusgroep Ouderen van het CDA, welke na de verkiezingen nog niet opnieuw is opgestart. Ik ben 62 jaar en sinds 2000 alleenstaand. Als deelnemer van de FBC V&V wil ik verpleegkundige input geven voor de politieke besluitvorming t.a.v. de zorg.

Patrick Groenewegen

Zo'n negen jaar geleden begon het. Het CDA in gesprek met verpleegkundigen. Samen met Sabine Uitslag, Hans Verkerk en Margreet van Dijk zijn wij in gesprek gegaan met de CDA TweedeKamer fractie VWS over de gezondheidszorg en de rol van verpleegkundigen hierin. Dat gesprek duurt voort tot op de dag van vandaag en ik vraag jou om met ons mee te doen.
Ik ben Patrick Groenewegen, 35 jaar, verpleegkundige en initiatiefnemer van de FBC. Ik heb gewerkt in de GGZ, bij Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en voor de CDA TweedeKamer fractie. In verschillende functies heb ik gemerkt dat verpleegkundigen het antwoord hebben voor de gezondheidszorg van morgen. Passie, innovatiekracht en menslievende bejegening is waar de patiënt beter van wordt, en binnen dat domein werken de verpleegkundige en verzorgende zorgprofessional.
Als wij de krachten bundelen, de patiënt kwaliteit geven, multidisciplinair samenwerken en de politiek laten weten wat we doen, dan gaat de gezondheidszorg van goed naar beter.
Ik nodig jou uit om met ons mee te doen, door ons te mailen of onze seminars bij te wonen tijdens de achterbanbijeenkomsten. Ontmoet collega's en Kamerleden en deel je zorg en je kansen. Samen sterk.

Usha Olsman

Mijn naam is Usha Olsman, ik heb verpleegkunde en Health Sciences gestudeerd. Tijdens de opleiding bij Saxion ben ik lid geworden van een targetgroep die zich bezighoud met het thema 'verpleegkundig leiderschap' binnen de HBO-V opleiding. Daarnaast ben ik ook buiten de zorg actief, als lid van een raad van toezicht en een bestuursraad.
Tijdens mijn studie HBO-V bij Saxion kwam ik in contact met Sabine en de FBC V&V. Ik heb samen met mijn studiegenoot, Elze Bent, onderzoek gedaan naar de aanbevelingen van de commissie Werner (1991). We hebben onderzocht wat er van de aanbevelingen terecht gekomen is. Dit wekte mijn interesse in de ontwikkelingen van de zorg en van de rol van de verpleegkundige. Er zijn veel uitdagingen voor de ontwikkelingen van het mooie beroep van verpleegkundige.Toen mij na afloop van het onderzoek werd gevraagd om lid te worden van de FBC V&V.
Mijn master onderzoek voor de studie Health Sciences betrof een advies over het inzetten van verpleegkundigen bij het samenvoegen van verpleegafdelingen in 'thematische verpleegafdelingen' met het behoud van kwaliteit, veiligheid, patient- en medewerkerstevredenheid.
Het zoeken naar en een platform bieden aan best practices uit de zorg vind ik een goede manier om beleidsmakers te laten inspireren door bijzondere initiatieven van de werkvloer. Deze initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verbeteren van kwaliteit van zorg en het werkplezier van zorgprofessionals. Redenen genoeg om me bij de FBC aan te sluiten!

 

 

Angela Scholten

Ik ben Angela Scholten, sinds 2001 actief betrokken bij het CDA, eerst op lokaal niveau en sinds 2007 op Provinciaal niveau, als Statenlid. Mijn huidige portefeuille is commissie Jeugd, Zorg en Cultuur. Naast mijn functie als Statenlid heb ik een fulltime baan als manager bij een zorginstelling die woonbegeleiding geeft aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit doe ik vanaf eind 1999. Daarvoor heb ik ruim twaalf jaar gewerkt in de reguliere thuiszorg, eerst als wijkverpleegkundige en daarna als leidinggevende. Ik ben mijn loopbaan gestart als verpleegkundige in een klein algemeen ziekenhuis.

Ik ben sinds 2008 betrokken bij de Fractie Begeleidings Commissie. Sabine Uitslag heeft mijn naam daar genoemd en vervolgens ben ik gevraagd. Laatste nieuws uit de zorg: Ik maak mij grote zorgen over alle onduidelijkheid binnen de Verstandelijke Gehandicapten Sector (VG). Er lopen discussies over het feit dat een IQ vanaf 70 niet meer in de VG sector begeleid hoeft te worden maar over kan naar de WMO? Daarnaast loopt er ook een discussie dat de VG bepaalde ZZP klasses kan begeleiden en andere instellingen dan bijvoorbeeld alleen de ZZP 5, 6 enz begeleiden. Dit is voor de bestaande klant erg vervelend mogelijk wordt er een andere zorgaanbieder aangewezen buiten de huidige woonomgeving. Nog veel onduidelijkheden vanuit het regeerakkoord Kabinet Rutte, bezuinigingen in de zorg tot hoever?

 

Elze Bent

Ik ben Elze Bent en werkzaam als afdelingshoofd en consulent Geriatrie in het Deventer ziekenhuis. Daarnaast ben ik sinds 2009 voorzitter van de VAR van het Deventer ziekenhuis. In 2010 ben ik afgestudeerd van HBO-V op Saxion in Deventer. Binnen Saxion ben ik lid van een targetgroep die zich bezighoud met het thema 'verpleegkundig leiderschap' binnen de HBO-V opleiding. Momenteel ben ik mijn master studie aan het afronden.
Tijdens mijn studie HBO-V bij Saxion kwam ik in contact met Sabine Uitslag en de FBC V&V. Ik heb samen met mijn studiegenote, Usha Olsman, onderzoek gedaan naar de aanbevelingen van de commissie Werner (1991). We hebben onderzocht wat er van de aanbevelingen uitgekomen is en wat er uiteindelijk mee gebeurd is. Dit wekte mijn interesse in de ontwikkelingen van de zorg en van de rol van de verpleegkundigen. Ik zie veel uitdagingen voor de ontwikkelingen van het mooie beroep van verpleegkundige en wil hier met veel passie en enthousiasme aan mee werken. Mede met de FBC V&V wil en hoop ik een bijdrage te leveren om de politiek in contact te brengen met het werk en de ontwikkelingen op de werkvloer.

Ria de Korte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forest Thistle

Design